Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 27 mars 2024

2024-04-04 09:06

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 4 april 2024. Anslaget tas ner den 26 april 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen