Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 30 augusti 2023

2023-09-11 10:06

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 11 september 2023. Anslaget tas ner den 3 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen