Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 4 oktober 2023

2023-10-17 08:15

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 17 oktober 2023. Anslaget tas ner den 8 november 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen