Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 7 december 2023

2023-12-14 17:22

Protokoll fört vid sammanträdet med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 14 december 2023. Anslaget tas ner den 5 januari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen