Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 8 november 2023

2023-11-15 09:55

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 15 november 2023. Anslaget tas ner den 9 december 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen