Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 24 oktober 2023

2023-11-06 13:41

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 6 november 2023. Anslaget tas ner den 28 november 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen