Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 27 september 2023

2023-10-04 15:33

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 4 oktober 2023. Anslaget tas ner den 26 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen