Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 31 januari 2024

2024-02-02 14:05

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 2 februari 2024. Anslaget tas ner den 26 februari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1. Härnösand


Tillbaka till toppen