Protokoll från Regionens revisorer 15 november 2023

2023-11-15 14:53

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 15 november 2023. Anslaget tas ner den 7 december 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen