Protokoll från Regionens revisorer 14 september 2023

2023-09-14 15:51

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 14 september 2023. Anslaget tas ner den 6 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen