Protokoll från Regionens revisorer 19 oktober 2023

2023-10-23 08:36

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 23 oktober 2023. Anslaget tas ner den 14 november 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen