Protokoll från Regionens revisorer 23 augusti 2023

2023-08-29 12:53

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 29 augusti 2023. Anslaget tas ner den 20 september 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen