Protokoll från Regionens revisorer 27 mars 2024

2024-03-27 16:36

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 27 mars 2024. Anslaget tas ner den 19 april 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen