Protokoll från Regionens revisorer 31 januari 2024

2024-01-31 16:21

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 31 januari 2024. Anslaget tas ner den 22 februari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen