Protokoll från Regionfullmäktige 1 november 2023

2023-11-15 11:46

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 15 november 2023. Anslaget tas ner den 7 december 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen