Protokoll från Regionfullmäktige 13 september 2023

2023-09-27 10:54

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 27 september 2023. Anslaget tas ner den 19 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen