Protokoll från Regionfullmäktige 21 februari 2024

2024-03-06 10:26

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 6 mars 2024. Anslaget tas ner den 28 mars 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen