Protokoll från Regionfullmäktige 22--23 november 2023

2023-12-06 10:51

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 6 december 2023. Anslaget tas ner den 28 december 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen