Protokoll från Regionstyrelsen 15 mars 2024

2024-03-19 16:05

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 19 mars 2024. Anslaget tas ner den 10 april 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen