Protokoll från Regionstyrelsen 16 januari 2024

2024-01-17 10:38

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 17 januari 2024. Anslaget tas ner den 8 februari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen