Protokoll från Regionstyrelsen 18 oktober 2023, del 1

2023-10-18 16:04

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 18 oktober 2023. Anslaget tas ner den 9 november 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen