Protokoll från Regionstyrelsen 20 december 2023

2023-12-21 13:59

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 21 december 2023. Anslaget tas ner den 12 januari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen