Protokoll från Regionstyrelsen 23 maj 2023

2023-06-05 15:14

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 5 juni 2023. Anslaget tas ner den 27 juni 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen