Protokoll från Regionstyrelsen 9 november 2023

2023-11-14 14:40

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 14 november 2023. Anslaget tas ner den 6 december 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen