Protokoll från Regionstyrelsen den 1 november 2023

2023-11-01 12:34

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 1 november 2023. Anslaget tas ner den 23 november 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen