Protokoll från Regionstyrelsen den 10 april 2024

2024-04-17 08:35

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 17 april 2024. Anslaget tas ner den 10 maj 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen