Protokoll från Vårdvalsutskottet 15 maj 2024

2024-05-16 13:03

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 16 maj 2024. Anslaget tas ner den 7 juni 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen