Protokoll från Vårdvalsutskottet 24 augusti 2023

2023-09-01 12:45

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 1 september 2023. Anslaget tas ner den 25 september 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen