Protokoll från Vårdvalsutskottet 26 mars 2024

2024-04-10 12:47

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 10 april 2024. Anslaget tas ner den 2 maj 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen