Protokoll från Vårdvalsutskottet 28 september 2023

2023-10-09 10:35

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 9 oktober 2023. Anslaget tas ner den 31 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen