Protokoll från Vårdvalsutskottet 30 januari 2024

2024-02-06 10:45

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 6 februari 2024. Anslaget tas ner den 28 februari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen