Protokoll från Vårdvalsutskottet 8 november 2023

2023-11-09 14:33

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 9 november 2023. Anslaget tas ner den 1 december 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen