Protokoll från Kostnämnden Sollefteå 29 april 2024

2024-05-15 09:35

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Sollefteå har justerats och anslagits den 15 maj 2024. Anslaget tas ner den 7 juni 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen