Protokoll Regionala utvecklingsnämnden 16 april 2024

2024-04-22 10:51

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 22 april 2024. Anslaget tas ner den 14 maj 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen