Protokoll Regionala utvecklingsutskottet 7 december 2023

2023-12-14 17:37

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 14 december 2023. Anslaget tas ner den 5 januari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen