Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 8 maj 2024

2024-05-16 16:12

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 16 maj. Anslaget tas ner den 7 juni 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen