Personuppgifter för förtroendevalda

Region Västernorrland hanterar personuppigfter om dig i rollen som förtroendevald i fullmäktige och nämnder. Detta gör vi för att hantera ditt uppdrag.


Tillbaka till toppen