Personuppgifter för medarbetare

För att kunna hantera din anställning inom Region Västernorrland måste vi behandla personuppgifter om dig för att betala din lön, hantera flextid, övertid, medarbetarsamtal med mera.


Tillbaka till toppen