Personuppgifter för övriga registrerade

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter om du har en annan relation till Region Västernorrland än som patient, medarbetare, deltagare på folkhögskolor, förtroendevald, samarbetspartner eller leverantör. Det gäller exempelvis dig som anhörig, arbetssökande, journalist, besökare, forskare eller individ som tar kontakt med Region Västernorrland.


Tillbaka till toppen