Varför behandlar vi personuppgifter?

När du har uppdrag som förtroendevald i fullmäktige och nämnder behandlar vi de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera nämndens/styrelsens arbete, hantera arvodering och för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. Vi behandlar också dina personupgifter för att skapa insyn eller sprida information om vår verksamhet. 

Laglig grund är myndighetsutövning och allmänt intresse.


Tillbaka till toppen