Varför behandlar vi personuppgifter?

Som samarbetspartner eller leverantör till oss hanterar vi personuppgifter av flera syften:

  • Skapa insyn eller sprida information om vår verksamhet
  • Fullgörande av avtal
  • Fullgörande av samarbete
  • Bokföring
  • Register över leverantörer
  • Register över samarbetspartners
  • Administrativa åtgärder

Lagliga grunder är Allmänt intresse och myndighetsutövning, avtal och rättslig förpliktelse.


Tillbaka till toppen