Varför behandlar vi personuppgifter?

När du är anställd inom Region Västernorrland behandlar vi personuppgifter om dig för att hantera din anställning. Andra ändamål kan vara att skapa insyn eller sprida information om vår verksamhet samt i rekryteringssyfte. Vi behandlar också personuppgifter som vi enligt lag måste hantera, exempelvis bokföring, skatt och arbetsgivaravgifter.

Laglig grund är är i huvudsak myndighetsutövning och allmänt intresse, i vissa fall gäller rättslig förpliktelse. För vissa behandlingar krävs ett samtycke.


Tillbaka till toppen