Miljöcertifiering

Region Västernorrland har arbetat med miljöfrågor länge och har allt eftersom miljöcertifierat olika delar av organisationen. Sedan 2018 är hela organisationen miljöcertifierad enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen betyder att Region Västernorrland har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna som också följer en internationell standard.

Kraven för att bli miljöcertifierad är många, men det viktigaste kravet som Region Västernorrland åtar sig genom miljöcertifikatet är att visa att vi jobbar med ständiga förbättringar inom miljöområdet.  

När vi hör ordet miljö tänker vi såklart på frågor som rör avfall, transporter, kemikalier och energi. Men miljö är också allt det vi gör i vår verksamhet; kan vi minska vårdrelaterade infektioner och slippa återinläggningar är det inte bara bra för patientsäkerheten och ekonomin utan även miljön vinner på denna resursbesparing. 

Miljöledningssystemet är ett arbetssätt för att kunna visa att vi följer alla de krav som kommer med miljöcertifikatet. Ledningssystemets alla delar gås igenom en gång per år av regionledningen som på så sätt kan vidta de åtgärder som behövs för att vi ska bli ännu bättre inom miljöområdet.

Bureau Veritas Certification (pdf)


Tillbaka till toppen