Hållbarhetsplan

Utifrån Region Västernorrlands miljö- och energipolicy har regionstyrelsen antagit en hållbarhetsplan med mål till år 2024.

Region Västernorrland har ambitionen att våra verksamheter ska bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I vår första hållbarhetsplan har de globala målen omformats till fyra övergripande mål för Region Västernorrland 2020–2024:

  • Vi ökar kunskapen om hållbarhet.
  • Vi arbetar för att varje människa ska må bra.
  • Vi begränsar klimatpåverkan.
  • Vi använder jordens resurser klokt.

Hållbarhetsplan 2020–2024 (pdf)


Tillbaka till toppen