Hållbarhetspris

Region Västernorrland delar årligen ut ett internt och ett externt hållbarhetspris.

Regionens hållbarhetspris går till en person eller organisation som gjort en särskild insats för en hållbar utveckling värd att uppmärksamma. Prestationer som är direkt hållbarhetsfrämjande samt forsknings- och opinionsbildande insatser kan belönas. Insatsen kan vara genomförd eller pågående och ska präglas av engagemang och handlingskraft. Prissumman uppgår till 20 000 kronor för respektive pris. Vinnarna fungerar även som inspiratörer för andra genom exempelvis reportage på intranätet och externwebben.

Ansökan sker antingen genom egen ansökan eller nominering. Bedömning av ansökan görs utifrån samtliga perspektiv inom hållbar utveckling; miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv och utifrån koppling till de globala målen som återfinns i Agenda 2030.

Globala målen – Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling (globalamalen.se)

Målgrupp för det externa priset kan vara:

  • Enskilda personer
  • Organisationer
  • Föreningar
  • Företag
  • Myndigheter i Västernorrland

Målgrupp för det interna priset kan vara:

  • Enskilda medarbetare
  • Arbetsgrupper
  • Enheter eller verksamheter
  • Projekt

Nomineringen ska grundas på ett eller flera av nedanstående områden. Inom varje område finns punkter med exempel på vad arbete inom de olika områdena kan innebära men nomineringen behöver inte omfatta dessa. Rubriksätt enligt nedanstående rubriker och beskriv det arbete som har genomförts.

Priset delas ut på första regionfullmäktige under det kommande året.


Tillbaka till toppen