Regionens miljöorganisation

Region Västernorrland insåg tidigt behovet av en tydlig organisation kring miljöarbetet. I vårt fall innebär det bland annat central miljösamordning, med miljösamordnare och miljöombud ute i verksamheterna.

Miljö- och hållbarhetsenheten är placerad under förvaltningen Regional utveckling och består av hållbarhetschef, hållbarhetssamordnare, hållbarhetshandläggare, miljöcontroller och Energikontoret Västernorrland med två projektledare.

Miljö- och hållbarhetsenheten fungerar som stödfunktion för regionens hållbarhetsarbete. Samverkan sker med aktörer i Västernorrland för hållbar utveckling i länet. Energikontoret Västernorrland verkar för förnybara energilösningar samt energieffektivisering på lokal och regional nivå.

Regionfullmäktige fastställer miljö- och energipolicyn samt hållbarhetsplanen. Arbetet med hållbarhetsplanen följs upp via nämnder och styrelsen via årliga handlingsplaner. 

Region Västernorrland är certifierade enligt ISO 14 001. Regiondirektören har ansvar för att miljöarbetet fungerar inom hela organisationen och att det sker en kontinuerlig uppföljning, rapportering och utveckling med ständiga förbättringar. Miljöansvaret är en integrerad del i varje chefs linjeansvar och det förutsätts ett brett deltagande av samtliga anställda. Som ett chefsansvar ingår dessutom att se till att de anställda får möjlighet att delta på utbildningar inom området.

Inom varje förvaltning finns en miljösamordnare samt på varje enhet ett miljöombud, vars uppgift är att stödja chefer i miljöarbetet.

Kontakt

För att komma i kontakt med regionens miljöorganisation: skicka e-post till hallbarhet@rvn.se. 

Sofia Mackin, verksamhetschef
E-postadress: sofia.mackin@rvn.se

 


Tillbaka till toppen