Inköp och Upphandling

Länsövergripande funktion för beställning, direkta inköp och avrop från avtal.

Välkommen att kontakta oss

E-postadress: upphandling@rvn.se

Postadress

Region Västernorrland
Inköp och Upphandling
871 85 HÄRNÖSAND

Besöksadress

Närvården
Södra vägen 5
871 82 Härnösand

Verksamhetschef Sofia Viklund

Telefonnummer: 0611-804 23
E-postadressadress: sofia.viklund@rvn.se

Enhetschef Sara Hedlund

Telefonnummer: 0611-804 41
E-postadress: sara.hedlund@rvn.se

Tillförordnad enhetschef Mikael Westin, inköpsstrateg

Telefonnummer: 0611-804 24
E-postadress: mikael.westin@rvn.se

Administratör Sofia Jonsson (tjänstledig)

Telefonnummer: 060-145562
E-postadress: sofia.jonsson1@rvn.se

Miljöcontroller

Sara Larsson

Telefonnummer: 0611-804 13
E-postadress: sara.larsson1@rvn.se

Virginia Günes

Telefonnummer: 0611-803 96
E-postadress: virginia.gunes@rvn.se

E-handel och e-faktura

Lars Fransson, administration support e-handelssystemet Proceedo

Telefonnummer: 0611-804 48
E-postadress: lars.fransson@rvn.se

Margareta Norberg, administration support e-handelssystemet Proceedo

Telefonnummer: 0611-804 18
E-postadress: margareta.norberg@rvn.se

Mari-Louise Strömberg, administration support e-handelssystemet Proceedo

Telefonnummer: 0611-804 19
E-postadress: mari-louise.stromberg@rvn.se

Jesper Bodin, administration support e-handelssystemet Proceedo

Telefonnummer: 060-14 55 61
E-postadress: jesper.bodin@rvn.se

Inköpsservice

Frida Danielsson Oreheim, administration

Telefonnummer: 0611-804 40
E-postadress: inkopsservice@rvn.se

Kristiina Johansson Lilja, administration

Telefonnummer: 0611-804 40
E-postadress: inkopsservice@rvn.se

Upphandlare

Jeanette Johansson, läkemedel

Telefonnummer: 0611-804 27
E-postadress: jeanette.johansson@rvn.se

Maria Engström, hälso- och sjukvårdstjänster

Telefonnummer: 0611-804 28
E-postadress: maria.engstrom@rvn.se

Tomas Jonsson, fordon och medicinteknik

Telefonnummer: 0611-842 64
E-postadress: tomas.jonsson@rvn.se

Therese Åsheim, varor och tjänster

Telefonnummer: 0611-804 51
E-postadress: therese.asheim@rvn.se

Jennifer Molin, direktupphandlingar, varor och tjänster

Telefonnummer: 0611-801 13
E-postadress: jennifer.molin@rvn.se

Johan Mörck, fastighet

Telefonnummer: 0611-801 11
E-postadress: johan.morck@rvn.se

Malin Westman, inköpsstrateg vårdrelaterade förbrukningsvaror, medicinteknik och fastighet

Telefonnummer: 0611-801 14
E-postadress: malin.westman@rvn.se

Sofie Grundel, hjälpmedel

Telefon: 0611-804 39
E-postadress: sofie.grundel@rvn.se

Arnold Eriksson, medicinteknik och IT

Telefon: 0611-801 38
E-postadress: arnold.eriksson@rvn.se

Cecilia Janhammar, IT

Telefon: 0611-804 30
E-postadress: cecilia.janhammar@rvn.se

Avtalscontroller

Ann Entall, vårdtjänster, GDPR

Telefon: 0611-804 34
E-postadress: ann.entall@rvn.se

Cecilia Sundin, IT, GDPR

Telefon: 0611-804 08
E-postadress: cecilia.sundin@rvn.se

Daniel Mattsson, transport/fordon, medicinteknik, tvätt/textilier, tandvård

Telefon: 0611-804 33
E-postadress: daniel.mattsson@rvn.se

Emma Jonsson Håkansson, livsmedel, hjälpmedelstjänster

Telefon: 0611-803 95
E-postadress: emma.jonsson.hakansson@rvn.se

Helena Petré, vårdrelaterade förbrukningsvaror och övergripande material

Telefon: 0611-800 12
E-postadress: helena.petre@rvn.se

Ulrika Smedjegård, HR, försäkring och finans/pension/revision, resebyråtjänster, fastighet och städ

Telefon: 0611-804 26
E-postadress: ulrika.smedjegard@rvn.se

Avropsenheten

Anna Pettersson

Telefon: 0660-895 76
E-postadress: anna.pettersson2@rvn.se

Andrea Del Carmen Rivera Mejia

Telefon: 0660-890 76
E-postadress: andrea.del.carmen.rivera.mejia@rvn.se

Emma Hoffman

Telefon: 0660-879 61
E-postadress: emma.hoffman@rvn.se

Karin Nordenmark

Telefon: 0660-896 98
E-postadress: karin.nordenmark@rvn.se


Tillbaka till toppen