Regionfastigheter

Vår verksamhetsidé är att utifrån kundens behov och ett ansvarsfullt fastighetsägande skapa, anpassa och förvalta ett väl sammansatt bestånd av ändamålsenliga lokaler.

Regionfastigheter är en egen verksamhet inom regionledningsförvaltningen, och agerar som en intäktsfinansierad resultatenhet med en balanserad budget.

Vision

Sveriges mest effektiva ägare av attraktiva och hållbara vårdlokaler.

Fastighetsägare och hyresvärd

Region Västernorrland äger ett stort antal fastigheter som förvaltas av Regionfastigheter. Vår fastighetsverksamhet är en strategiskt viktig funktion för regionen som fastighetsägare. Det är också en servicefunktion mot våra hyresgäster. 

Vårt fokus är förmågan att erbjuda och förvalta lokaler som våra hyresgäster upplever effektiva, stöjder deras verksamhet och erbjuder en god arbetsmiljö.

Om förvaltning av regionens fastigheter och information till dig som hyresgäst

Regionfastigheters medarbetare

Antalet medarbetare är totalt 70 personer.

Lena Kåhre, fastighetschef
Telefonnummer: 073-052 16 13, 0611-803 49
E-postadress: lena.kahre@rvn.se

Peter Boström, biträdande fastighetschef
Telefonnummer: 070-335 49 56
E-postadress: peter.bostrom@rvn.se

Medarbetare inom fastighetsförvaltningen

Ulrik Larsson, enhetschef Örnsköldsvik

Telefonnummer: 073-059 56 23
E-postadress: ulrik.larsson@rvn.se

Rickard Norlin, enhetschef Sollefteå/Härnösand

Telefonnummer: 072-716 12 25
E-postadress: rickard.norlin@rvn.se

Benny Westerholm, hyressamordnare Ångermanland

Telefonnummer: 0611-801 72
E-postadress: benny.vesterholm@rvn.se

Ingela Johansson, hyressamordnare Medelpad

Telefonnummer: 060- 18 21 95
E-postadress: ingela.johansson4@rvn.se

Medarbetare inom byggprojekt

Lena Brundin, projektchef

Telefonnummer: 070-377 67 55
E-postadress: inga-lena.brundin@rvn.se

 


Tillbaka till toppen