Regionfastigheter

Vår verksamhetsidé är att utifrån kundens behov och ett ansvarsfullt fastighetsägande skapa, anpassa och förvalta ett väl sammansatt bestånd av ändamålsenliga lokaler.

Regionfastigheter är en egen verksamhet inom regionledningsförvaltningen, och agerar som en intäktsfinansierad resultatenhet med en balanserad budget.

Vision

Sveriges mest effektiva ägare av attraktiva och hållbara vårdlokaler.

Fastighetsägare och hyresvärd

Region Västernorrland äger ett stort antal fastigheter som förvaltas av Regionfastigheter. Vår fastighetsverksamhet är en strategiskt viktig funktion för regionen som fastighetsägare. Det är också en servicefunktion mot våra hyresgäster. 

Vårt fokus är förmågan att erbjuda och förvalta lokaler som våra hyresgäster upplever effektiva, stöjder deras verksamhet och erbjuder en god arbetsmiljö.

Om förvaltning av regionens fastigheter och information till dig som hyresgäst

Regionfastigheters medarbetare

Antalet medarbetare är totalt 70 personer.

Lena Kåhre, fastighetschef
Telefonnummer: 073-052 16 13, 0611-803 49
E-postadress: lena.kahre@rvn.se

Peter Boström, biträdande fastighetschef
Telefonnummer: 070-335 49 56
E-postadress: peter.bostrom@rvn.se

Medarbetare inom fastighetsförvaltningen

Alf Jakobsson, enhetschef Örnsköldsvik

Mobilnummer: 076-138 17 75
E-postadress: alf.jakobsson@rvn.se

Jenny Johansson, enhetschef Medelpad 

Telefonnummer: 076-133 58 67
E-postadress: jenny.johansson1@rvn.se

Rickard Norlin, enhetschef Sollefteå/Härnösand

Telefonnummer: 072-716 12 25
E-postadress: rickard.norlin@rvn.se

Elin Nordström, hyressamordnare Medelpad 

Telefonnummer: 060-18 48 66
E-postadress: elin.nordstrom@rvn.se

Jenny Nordkvist, hyressamordnare Ångermanland 

Telefonnummer: 0611-803 25
E-postadress: jenny.nordkvist@rvn.se 

Medarbetare inom byggprojekt

Lena Brundin, projektchef

Telefonnummer: 076-267 2442
E-postadress: inga-lena.brundin@rvn.se

 


Tillbaka till toppen