Stödperson

Den som enligt lagen tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att kostnadsfritt få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår.

Vad kan en stödperson hjälpa till med?

  • En stödperson har tystnadsplikt och fungerar som en medmänniska till patienten genom att vara en god samtalspartner.
  • Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdavdelningen.
  • Stödpersonen finns för patienten så länge tvångsvården pågår och om patienten vill, fyra veckor därefter.
  • Om patienten så önskar får stödpersonen närvara vid länsrätten, men får inte vara patientens juridiska ombud.
  • Stödperson får stöd och handledning av patientnämndens förvaltning.
  • Stödperson ersätter inte vårdpersonalens funktion och övertar inte heller ansvaret för patientens ekonomi eller fungerar som juridiskt ombud.

Vill du bli stödperson?

Stödpersonsverksamheten bygger på frivillighet. Vid rekrytering av stödpersoner strävar patientnämnden efter variation i ålder, kön, etnicitet, intressen, erfarenhet av olika delar av samhället och språkkunskaper. Värdefullt för att kunna fullgöra uppdraget på ett bra sätt är att ha livserfarenhet och god självkännedom.

Som stödperson får du introduktion, fortbildning samt ekonomisk ersättning. Du som är intresserad är välkommen att kontakta patientnämndens förvaltning.

För dig som är stödperson

Stödpersonsrapport(pdf)

Kontakta Patientnämnden

Kontakta oss via säkra e-tjänster
eller via e-post: 
patientnamnden@rvn.se

0611-80 000 växel

Besök oss i Regionens hus, kontakta oss innan och boka en tid.

Vi kan inte garantera någon sekretess eller säkerhet när du använder e-post. Om du vill använda e-post är det viktigt att du beskriver ditt ärende kortfattat, och lämnar ditt telefonnummer så kan vi lättare kontakta dig för mer information i ditt ärende.

Kontakta stödpersonshandläggare

Jeanette Näsman, stödpersonshandläggare

Växel 0611-80000


Tillbaka till toppen