Två kvinnor i vita rockar. Den ena syns bakifrån och vi ser att hon läser ett dokumentdär hon håller sitt finger vid en textrad. Den andra lutar sig över bordet och håller i en smal remsa av något hon verkar studera närmare.

Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin bedriver verksamhet inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Vi finns tillgängliga dygnet runt på våra sjukhus i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Tillsammans med primärvården finns ett utvecklat samarbete när det gäller kvalitetssäkring av Patientnära analysverksamhet (PNA)

Laboratoriet är, sedan många år, kvalitetssäkrat och ackrediterat enligt Swedac SS-EN ISO 15189. Utöver Swedac så inspekteras laboratoriet regelbundet av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket. Laboratorieverksamheten vid Ånge hälsocentral är ackrediterade filial till laboratoriet.

Mätosäkerhet för laboratoriets undersökningar framgår av dokumentation under fliken Kvalitet.

Kontakta laboratoriet för att få aktuell förteckning över ackrediteringens omfattning.

Informationsmaterial, remisser och blanketter


Tillbaka till toppen